Ik heb een grote liefde voor persoonlijke verhalen. In welke vorm dan ook. Een oud verhaal, nieuw verhaal, metafoor, gedicht, schilderij, lied, foto of roman. Het is allemaal aan mij besteed – als het maar eigen is.

Regelmatig prijs ik mezelf gelukkig, want in mijn werk zijn er verhalen in overvloed. Ieder van ons is uniek, met zijn of haar persoonlijke ervaringen en belevenissen. Ieder van ons heeft een eigen verhaal!


Home is where your story begins!


Tijdens coaching deel ik ervaringen uit mijn levensverhaal en nodig ik de ander uit zijn of haar verhaal te vertellen, op te schrijven of voor te dragen. Denk hierbij aan vragen als: ‘Wat heb jij mee gemaakt dat dit thema zo speelt in je leven?’, ‘Wat zijn je belangrijkste scènes uit je levensgeschiedenis?’ en ‘Hoe hebben die gemaakt tot wie je bent en hoe heeft je leven zich daarna ontvouwd?’. Tevens werk ik graag met beelden en symbolen, als spiegel in de begeleiding. Soms ben ik uitsluitend getuige, vaker stimuleer ik middels verdiepende vragen het zoekproces bij de coachee. Ik ben een luisterend oor en ik help het verhaal achter het verhaal te onthullen, nieuwe perspectieven te openen en te vergroten. Buitengewoon verhelderend, ordenend èn verbindend, als we middels het verhaal steeds een beetje meer van onszelf in contact brengen.

Teamcoaching en trainingen vang ik eveneens graag aan met een lied, foto, gedicht of verhaal. Een verhaal wat treffend het thema van die dag illustreert. Om navolgend te delen waar ik het zo van ken. Hoe komt dit verhaal terug in mijn persoonlijke en werkende leven? En alvorens ik begin te vertellen, ‘reis’ ik altijd even langs mijn vader. En denk aan hoe hij met zijn warme, ingetogen en gedragen stem ons het kerstverhaal voorlas. Ik, zijn meisje, ben betoverd en hang aan zijn lippen. Iets van zijn timbre haal ik bij mezelf op, om vandaaruit te vertellen. Door je verhaal te delen met anderen creëer je niet alleen betekenis voor jezelf – het helpt ook anderen aan betekenis. Het vraagt kwetsbaarheid en werkelijk contact. Daarom zijn verhalen zo verbindend!