Aleid de Boer met quotes

Aleid de Boer (1969) is een betrokken eigenaar/ partner bij een executive search firma: Capita Selecta. Ze start hier in 2005 als consultant en in 2008 kiest ze voor het partnership. Capita Selecta Executive Talent Search richt zich op de juiste match tussen organisatie en een getalenteerde kandidaat. Aleid behaalt in 1990 haar bachelor in Business Administration aan Nyenrode en in 1999 rondt ze haar MBA af. Aleid woont samen met haar partner, Joost, in Blaricum. Samen hebben ze twee zonen: Mees (13 jaar) en Felix (11 jaar).

Authenticiteit
Ik vind het mooi als mensen dichtbij wie ze werkelijk zijn, hun werk doen, interactie met anderen zoeken en mooie dingen doen. Dichtbij mezelf ben ik op mijn best. Soms is dat best lastig. Zeker als ik de indruk heb dat er andere dingen gewenst zijn, of omdat ik meegesleept wordt in een bepaalde ontwikkeling of de confrontatie niet aan wil gaan. Ik word continu uitgedaagd om mijn authenticiteit te bewaken. Authenticiteit is voor mij heel dichtbij jezelf blijven en anderen deelgenoot maken van wat jij ten diepste voelt en denkt. Voor mij is dat verbonden zijn met je kwetsbaarheid en je open durven stellen. Ik geloof dat dat uiteindelijk resoneert en dat je daarmee anderen raakt.


‘Authenticiteit is voor mij heel dichtbij jezelf blijven en anderen deelgenoot maken van wat jij ten diepste voelt en denkt.’


Als ik mijn kwetsbaarheid laat zien, dan ervaren anderen dat wellicht als energiek, emotioneel, een enorme betrokkenheid en drive om iets neer te zetten! Daarmee krijg ik anderen in beweging. Daarin ben ik ook wel ongeduldig. Vooral als mensen om allerlei oneigenlijke redenen niet mee willen, daar kan ik niet zo goed tegen. Dat vraagt wel de nodige zelfbeheersing, want in het ergste geval kan ik wel narrig worden. Dat is natuurlijk ook een deel van mijn authenticiteit, maar ik ben er ook wel bang voor. Want uiteindelijk ben ik iemand van het harmoniemodel. Wat een tegenstelling!

Ambitie
Mijn ambitie is het leiden van een rijk en liefdevol leven. Voor mij is dat een combinatie van rijk in de zin van mijn gezin, familie, vrienden en ook mijn werk. Dat kan ik niet los zien van elkaar, dat loopt altijd een beetje in elkaar door. En liefdevol! Waar geloof ik echt in? Dat is de liefde. Liefde voor mensen, het respect, de interesse en betrokkenheid die je in je werk toont. Dat doe ik met hart en ziel. Daarom kan het me ook zo raken. Dat is ook waarom ik goed ben in mijn vak. Rijk is voor mij eveneens dat je echt verbonden bent; je intellectueel elkaar uitdaagt en dat je samen tot hele mooie dingen komt. Met als resultaat dat ons kantoor gezien wordt als het beste op ons gebied, onze niche. Ik wil werkelijk de beste zijn!

Keuzes
Dit is mijn vak! Ik ben mijn loopbaan gestart als marketeer. Dat deed ik goed, ik maakte mooie stappen. Een keer heb ik een verkeerde keuze gemaakt. Mijn wens was om eindverantwoordelijkheid als marketeer te dragen en ging hierover in gesprek. Tijdens het gesprek had ik een onwijze klik met mijn ‘nieuwe’ directeur en kreeg de verantwoordelijkheid die ik zocht. Vanaf dag één was ik echter ongelukkig; te weinig diversiteit, te veel van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ en ik kon weinig met het product. Voor mij als marketeer bleek het product van wezenlijk belang. Waardevol inzicht en ik kon niet anders dan ‘gaan’. Lastig, want er werd flink aan me getrokken en ik had te ‘dealen’ met een gevoel van ‘Ik kan het team niet in de steek laten’ en ‘Ik ben nog niet klaar’. Toen heb ik het besluit genomen om nooit meer iets te doen waar ik niet blij van word. Mijn beste besluit ever.

Aleid 2Vervolgens ben ik met een coachtraject gestart, met als resultaat een beter begrip van mijzelf. Waar ik vandaan kom, wie ik ben en hoe ik dat het beste kan gebruiken en benutten. En vooral wat ik daarmee wil. Uiteindelijk heb ik een aantal criteria vastgesteld waaraan mijn volgende stap moest voldoen. Bijvoorbeeld dat ik een hele intensieve relatie met mensen moest hebben, betrokkenheid bij ontwikkeling van mensen, projectmatig werken, dingen van A naar B brengen en commercieel.

En zonder dat ik wist welke functie of rol daarbij aansluit, ben ik in gesprek gegaan met werving en selectie bureaus. Juist daar viel alles samen. Ik vond echt wat ik het allerliefste wilde doen. En als dit mijn vak is, dan wil ik ook de beste worden, dan wil ik partner worden, dan wil ik wat te zeggen hebben over het bureau en dan wil ik dat voor een wat breder verband doen. Uiteindelijk zocht ik naar een bureau wat zich kenmerkt door bevlogenheid, ruimte voor mijn impact en een filosofie over hoe je dit werk wil doen. En dat vond ik bij Capita Selecta. Wat eigenlijk zo treffend staat in een eenvoudig zinnetje als ‘wij hebben twee klantgroepen; opdrachtgevers en kandidaten’. Zo fundamenteel! Ook werd me het perspectief geboden om partner te worden.

Talent
Op weg naar het worden van de beste breng ik mijn passie en energie in. Ook het aandragen van de kritische noot ‘waarom doen we dit?’ en ‘klopt dit wel?’. En denkkracht; als het niet klopt wat moeten we dan wel doen? Ik breng ook visie en een grenzeloos commitment. Als ik er voor ga, dan ga ik er voor en dan houdt niets me meer tegen.

Uitdaging
Mijn coach schetste me de tegenpolen die ik in me heb. Ze heeft bij mij een reading gedaan aan de hand van een bloem. Normaliter ziet ze er één, maar bij mij zag ze er twee. Een gigantische, prachtige dikke bloem met grote wortels in de grond, mooie gekleurde bladeren. En ze zag een heel klein bloempje. Oftewel, kracht én een kwetsbare kleine kant. Dat vond ik zo heftig en het was zo waar! Dat besef draag ik altijd met me mee. Dat maakt denk ik ook dat ik kan doen wat ik doe, omdat ik heel goed deze beide kanten begrijp. Ik heb een enorm sociaal gevoel voor wat mensen mee maken en wat we bij Capita Selecta doen is ook zo die ‘grote’ kant. Is zowel rijk als vermoeiend. Eigenlijk zit ik nooit in één rol. Ik ben iemand die snel de leiding pakt. En dat kost me veel energie. Ik kan ook moeilijk nee zeggen, ik wil ook niet aan de zijlijn staan. Het is echt mijn uitdaging om die twee kanten van mezelf nog beter in balans te brengen, ze op de juiste momenten in te zetten. Dus krachtig en kwetsbaar. Ik mag nog veel meer die combinatie zoeken, daar kan ik nog veel meer uit halen.

Leren
Ik leer altijd, iedere dag. Zo was ik gisteren in gesprek met een klant inzake een succesvolle plaatsing die we hadden gedaan. Eerder had hij aangegeven ‘als je dit goed doet, ligt er meer in het vooruitzicht’. Gisteren heb ik hem dit voorgelegd. ‘Kunnen we het daar eens over hebben?’ Dat doe ik normaal niet zo snel, maar gisteren deed ik dat dus gewoon wel een keer. En de ‘learning’ zit er in dat je meteen ervaart wat er gebeurt. En wat het doet en dat het dus okay is om je ‘gepast brutaal’ op te stellen in plaats van bescheiden. Hoe spannend het ook is. Het is natuurlijk een klein voorbeeld, maar ik zou nooit van mezelf denken dat ik er ben. Ik geloof dat ik van iedereen wat kan leren.

Waarden
Waarden voor mij zijn bevlogenheid, authenticiteit, respect en een soort commitment om het beste uit jezelf te halen. Ik kan niet tegen mensen die niet alles geven. Uiteraard ieder op zijn niveau, met zijn of haar mogelijkheden. Dit spreek ik overigens niet zo heel expliciet uit. Misschien zou ik dat juist wel moeten doen, want daarmee maak ik natuurlijk helder wat ik verwacht.

Energie
Mijn grenzeloze commitment brengt veel én vraagt een hoge prijs. Ik ben vorig jaar een paar keer flink terug geroepen. Opeens had ik lichamelijk een aantal tegenslagen. Waar kwam dat opeens vandaan? Niet uit de lucht! Daar ligt ongetwijfeld een relatie met mijn grenzeloze commitment. Ik vraag veel van mezelf. Dit moet ik continu kanaliseren en me bewust van zijn. Daar mag ik wat vaker mijn omgeving bij inschakelen. Dat doe ik liever niet, want dat vind ik moeilijk. Het maakt me emotioneel en de angst voor de confrontatie weerhoudt me. Als ik het wel gedaan heb, lucht het altijd enorm op. Ik mag het dus echt wat vaker doen! Op voorhand ben ik bang dat ik de relatie op het spel zet. Maar uiteindelijk blijkt steeds weer dat het tonen van mijn kwetsbaarheid de relatie veel dieper en krachtiger maakt.


‘Als ik met passie wil blijven doen wat ik doe, vraagt dit om het stellen van grenzen en goed voor mezelf te zorgen.’


Ik heb inmiddels wel besloten dat ik het niet meer zo ver laat komen. Als ik met passie wil blijven doen wat ik doe, moet ik bepaalde grenzen stellen. Goed voor mezelf zorgen, mezelf wat meer liefde geven door te gaan sporten, een boek lezen of gewoon een heerlijke film kijken en dan op een moment dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Op een vrije ochtend om 10.00 uur een film gaan kijken, dat vind ik heerlijk! Dat maakt me los van een continue druk: even niet! In de loop der jaren heb ik geleerd om mindfull om te gaan met mijn leven. Ik kan echt meer in het moment zitten. Dat brengt me rust.

Geluk
Geluk zit vooral in jezelf. In blij zijn met wat je hebt, in alle opzichten. Ondanks je ambities is het bovenal de kunst om gelukkig te zijn met wat je hebt; ‘count your blessings’. En je daar enorm bewust van zijn. Als je dat in de kern niet voelt, kun je denk ik ook nooit je ambities realiseren. Die ambitie is er altijd en het gaat niet altijd zoals je voor ogen hebt. Daar zit dus wel een spanningsveld.

Opvoeding
Wat zo’n grote impact op mij heeft gehad, is dat mijn vader al vroeg is overleden en mijn moeder er alleen voor stond. Zij heeft ons enorm beschermd. Wat een klus voor haar, wat was zij sterk! Ze had maar één missie; ons zo snel mogelijk zelfstandig maken. Ze heeft het in haar eentje allemaal moeten rooien. Alles opzij gezet voor ons. We hadden echt een hele fijne band. Toen wij zelfstandig waren, was het haar tijd! Als oudste dochter voelde ik me heel verantwoordelijk, voor mijn moeder en mijn jongere zus. Daardoor heb ik al vroeg mijn ‘sterke’ kant ontwikkeld.