Een goed functionerend team brengt meer tot stand dan individuen ooit in hun eentje kunnen.
Als je iets wilt bereiken met je team, zorg dan dat je een klimaat van vertrouwen creëert, je vat krijgt op de communicatie en ieder daadwerkelijk betrokkenheid ervaart.

Heeft het team een nieuwe leidinggevende en leeft de ambitie een stevige start te maken? Vraagt de ambitie en strategie van de organisatie om een andere manier van samenwerken? Is het team onvoldoende succesvol? Is er onrust en ‘gedoe’ in het team? Of, is de klant content, wordt het werk gewaardeerd – maar loopt het team op z’n tandvlees?
Uitgangspunt in dit traject is om door middel van zelfinzicht en persoonlijke kracht een impuls te geven aan teamwork op weg naar maximale resultaten.

Verbeter de prestaties van je team
Daadwerkelijk begeleidt teams om vanuit talent en kracht samen te werken, met vertrouwen in elkaar als stevige basis. Uiteraard met de gemeenschappelijke ambitie voor ogen. Samenwerking begint bij zelfinzicht: jezelf heel goed kennen. Het inzicht optimaliseren in eigenschappen en kwaliteiten, drijfveren en persoonlijke ambitie. Dit betekent investeren in jezelf, in elkaar, in de communicatie en in de samenwerking. Leidend tot een succesvol, op elkaar ingespeeld en positief team, waarin een ieder vanuit eigen kracht en begrip voor de ander vorm en inhoud geeft aan samenwerking.

Aanpak
Om het vertrouwen in het team te herstellen, te creëren of te versterken start ik het traject bij voorkeur met het optimaliseren van zelfinzicht middels het werken met een DISCOVER potentieelonderzoek.
Waarna we in gezamenlijkheid werken om vanuit persoonlijke kracht een impuls te geven aan samenwerking, als ook het versterken van de communicatie. We gaan aan het werk met het effectief en met respect geven en ontvangen van feedback. Veelal zet ik aansluitend een of meerdere thema’s van ‘leiderschapsontwikkeling’ in, opdat er een gezamenlijke richting wordt vastgesteld en een weg waarlangs deze richting wordt bereikt. Soms is het wenselijk het teamtraject te ondersteunen met een individueel coachtraject.
Daadwerkelijk maakt altijd een programma op maat.

ResultaatTeamA
Een team waarin teamleden elkaar vertrouwen, ondersteunen, complementeren en talenten maximaal tot hun recht kunnen komen. Met als doel de beste mogelijke oplossingen te genereren en resultaten te boeken. Een team waarin je ‘jezelf’ kunt zijn, met een gevoel van vrijheid en tegelijkertijd een sterk gevoel van verbondenheid. Kortom, een goed functionerend team dat meer tot stand kan brengen dan individuen ooit in hun eentje kunnen.

Contact
Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.