Een goed functionerend team brengt meer tot stand dan individuen ooit in hun eentje kunnen. Als je iets wilt bereiken met je team, zorg dan dat je een klimaat van vertrouwen creëert, je vat krijgt op de communicatie en ieder daadwerkelijk betrokkenheid ervaart.

Heeft het team een nieuwe leidinggevende en leeft de ambitie een flitsende start te maken? Vraagt de ambitie en strategie van de organisatie om een andere manier van samenwerken? Is het team onvoldoende succesvol? Is er onrust en ‘gedoe’ in het team? Of, is de klant content, wordt het werk gewaardeerd – maar loopt het team op z’n tandvlees?
Uitgangspunt in dit traject is om door middel van zelfinzicht en persoonlijke kracht een impuls te geven aan teamwork op weg naar maximale resultaten.

Verbeter de prestaties van je team
Daadwerkelijk begeleidt (management-) teams om vanuit talent en kracht samen te werken, met vertrouwen in elkaar als stevige basis. Uiteraard met de gemeenschappelijke ambitie voor ogen. Samenwerking begint bij zelfinzicht: jezelf heel goed kennen. Het inzicht optimaliseren in eigenschappen, talenten, drijfveren en persoonlijke ambitie. Dit betekent investeren in jezelf, in elkaar, in de communicatie en in de samenwerking. Leidend tot een succesvol, op elkaar ingespeeld en positief team, waarin een ieder zichzelf kan zijn en vanuit begrip voor de ander vorm en inhoud geeft aan samenwerking.

Aanpak
Om het vertrouwen in het team te herstellen, te creëren of te versterken start ik het traject bij voorkeur met het optimaliseren van inzicht in een ieder persoonlijk en op teamniveau middels het werken met een
DISCOVER potentieelonderzoek. Waarna we in gezamenlijkheid werken om vanuit vertrouwen en persoonlijke kracht een impuls te geven aan samenwerking. Wat is de gewenste onderlinge omgang in het team en met de omgeving? Hoe doen we het samen? Dit vertalen we naar concreet zichtbaar gedrag. Van hieruit zetten we stappen op weg naar het gewenste gedrag. Veelal werken we aansluitend aan het effectief en met respect geven en ontvangen van feedback. Om vervolgens met een of meerdere thema’s te werken, opdat er een gezamenlijke richting wordt vastgesteld en een weg waarlangs deze richting wordt bereikt. Soms is het wenselijk het teamtraject te ondersteunen met een individueel coachtraject.

Teamcoaching kent doorgaans een aantal gezamenlijke teamontwikkeldagen. Afhankelijk van de aanleiding en het beoogd succes wordt het aantal dagen met elkaar bepaald.

Een open en participatieve aanpak is bij het in kaart brengen van de ambitie (lees: wens opbrengst) het meest effectief. Het resultaat is werkelijk beter als een diversiteit aan mensen mee doet. Ook komt dit ten goede aan de acceptatie en implementatie. In overleg bepalen we hoe en wie actief deelnemen aan dit proces.

Daadwerkelijk maakt altijd een programma op maat.

Resultaat
Een team waarin teamleden elkaar vertrouwen, ondersteunen, complementeren en talenten maximaal tot hun recht kunnen komen. Met als doel de best mogelijke oplossingen te genereren en resultaten te boeken. Een team waarin je ‘jezelf’ kunt zijn, met een gevoel van vrijheid en tegelijkertijd een sterk gevoel van verbondenheid. Kortom, een goed functionerend team dat meer tot stand kan brengen dan individuen ooit in hun eentje kunnen.

Contact
Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.