“Marieke kan goed luisteren en mist geen enkel detail…”

Onlangs heb ik met veel plezier een loopbaancoachingstraject bij Marieke gevolgd. Marieke kan goed luisteren en mist duidelijk geen enkel detail van wat je zegt; mede daarin vindt ze aanknopingspunten voor het stellen van rake vervolgvragen. Die je nodig hebt om uiteindelijk duidelijk te krijgen waar je passies en ambities liggen. Marieke komt op mij over als rustig, humorvol, doortastend, analytisch en creatief. Ze heeft duidelijk een brede ervaring én een grote gereedschapskist waar ze uit put om oefeningen te doen.  Wat ik ook heel goed vond: richting geven aan je loopbaan is één ding. Maar het gaat hand in hand met de keuzes die je in je thuissituatie en vrije tijd maakt / kunt maken.

      – Erika Kuilder-Blijleven, Strategisch beleidsmedewerker  & coördinator, Gemeente Dordrecht


“…haar betrokken en enthousiaste stijl…”

Marieke Wulffelé heeft de afdeling inkoop van het St. Antonius ziekenhuis begeleid en gecoacht in een organisatieveranderingstraject van de afdeling. Dit traject bestond uit een aantal groepscoaching- en intervisie bijeenkomsten. De te coachen groep bestond uit vier inkoopadviseurs en acht administratief-ondersteunende medewerkers. De groep werd gecoacht in het bereiken van de vooraf samen opgestelde veranderdoelen. Ik heb de ondersteuning van Marieke zeer gewaardeerd met name door haar betrokken en enthousiaste stijl van coaching en het toepassen van passende interventies. Bovendien weet zij zich snel in te werken in een specifiek vakgebied, in dit geval de inkoop van een groot ziekenhuis. Marieke werkt met een zeer gedegen coachingsaanpak, waarbij zij goed de sfeer, de knelpunten en verbetermogelijkheden aanvoelt. Ik zou Marieke als coach en als intervisie-begeleider zeker aanbevelen.

– Martin Figee, Manager Bedrijfsvoering, St. Antonius ziekenhuis


“Ze schroomt niet om af te wijken van het ingezette pad…”

‘Op een subtiele, maar zeer scherpe manier weet Marieke het leerdoel van de coachee vast te stellen. Vanuit dit leerdoel wordt gericht een aantal stappen uiteengezet. Daarbij gaat Marieke niet voor het makkelijk haalbare, maar legt ze de lat net een stukje hoger. Ze schroomt niet om af te wijken van het ingezette pad, wanneer ze denkt dat dit functioneel is om het leerdoel te bereiken. Er is ruimte voor reflectie, er worden bewezen methodieken ingezet. Opvallend is het hoge ambitieniveau. Marieke legt de laat hoog.’

– Drs. Nico Baas, Partner, Arteria Consulting


“Prikkelend en soms provocerend…”

Marieke is een zeer ervaren coach die altijd precies de juiste vraag weet te stellen. Prikkelend en soms provocerend raakt ze steeds de snaar die er toe doet. Ze heeft uitgebreide kennis over de Transactionele Analyse en NLP. Daarnaast weet ze familie-opstellingen doelmatig te gebruiken tijdens haar begeleiding. Marieke gaat gericht te werk en houdt goed in de gaten wat er ook ter plekke speelt. Haar kracht is dat ze er volledig kan zijn voor de cliënt, zonder dat iets van haarzelf in de weg komt te staan. Ik heb Marieke Wulffelé al bij vele mensen aangeraden. Door haar combinatie van scherpte, aandacht en doelmatigheid is het altijd een succes.

– Dr. Louise Mennen, Coach, trainer en facilitator, Mennen Training & Consultancy


“Zeer professionele coaching stijl”

Jarenlang klom ik redelijk eenvoudig stapsgewijs hogerop in mijn organisatie. Vorig jaar liep ik echter tegen een struikelblok aan waardoor het een uitdaging werd om in mijn eigen kracht te blijven. Door middel van de zeer professionele coaching stijl en het toepassen van verschillende coaching technieken, die veel verder gingen dan de geijkte instrumenten die mij intern werden geboden, heeft Marieke mij geholpen om mijn kracht terug te vinden en effectiever te kunnen opereren, zowel binnen als buiten de organisatie.

– Directeur, Unilever


“Gelijk had ik het gevoel dat ik op de juiste plek was beland”

Na een reorganisatie kreeg ik heel veel werkzaamheden van andere collega’s erbij die ik allemaal wilde blijven doen. Dat is uiteraard niet mogelijk, vandaar dat ik mezelf de vraag heb gesteld: hoe kan ik onderscheid maken in mijn werkzaamheden in belangrijk / minder belangrijk en hoe kan ik vervolgens de minder belangrijke werkzaamheden delegeren en me daar dan niet alsnog heel verantwoordelijk voor voelen. Ook was de balans tussen werk en thuissituatie ver te zoeken. In overleg met mijn leidinggevende heb ik met Marieke van Daadwerkelijk een kennismakingsgesprek gevoerd om te zien of zij mij kon helpen om bovenstaande situatie te veranderen. Gelijk tijdens dit kennismakingsgesprek had ik het gevoel dat ik op de juiste plek was beland. Door naar mijn verhaal te luisteren had Marieke al heel gauw door waar de problemen zaten en gaf ze aan dat ze me goed zou kunnen helpen. In een aantal sessies zijn we met de problemen aan de slag gegaan. Per sessie kreeg ik een aantal handreikingen en oefeningen waar ik vervolgens in mijn werksituatie gebruik van moest maken. Deze aanpassing was lastig, maar dankzij hulp van Marieke is het goed gelukt om mijn houding en denkwijze zo te veranderen dat ik nu veel beter kan relativeren en vooral ook werkzaamheden kan delegeren. Ook doordat tijdens elke sessie even teruggegaan werd naar de opdracht van de vorige keer, blijft alles goed vol te houden. Ik vond het heel prettig om samen met Marieke kritisch naar mijn manier van werken te kijken en mijn werkzaamheden anders in te delen zodat ik nu veel meer rust voor mezelf heb gecreëerd. Ik heb er veel van geleerd en ga nu weer met plezier naar mijn werk.

– Ferry van Maasdam, Schemazaken TV, KRO-NCRV


“… een actieve houding, rapporteert zorgvuldig en houdt ook na afloop contact…”

Samenwerken met Marieke in het veranderproces binnen onze organisatie was beslist plezierig. Marieke is zorgvuldig in haar werkwijze, verdiept zich grondig in de visie, koers en strategie van de organisatie en is prettig kritisch in haar vraagstelling.
Ze beschikt over een brede ervaring in het werken met teams, speelt in op de dynamiek en sluit aan bij actualiteit zonder haar eigen koers en programma te verliezen. Ze heeft een actieve houding, rapporteert zorgvuldig en houdt ook na afloop van bijeenkomsten contact om te zien en horen of de resultaten geïmplementeerd worden. Ze is daadwerkelijk gericht op gewenste resultaten en neemt volledige verantwoordelijkheid voor haar aandeel daarin. Wij kijken terug op een fijne samenwerking!

– Gerda de Groot, Staf, Fier


“…haar heldere manier van communicatie en goede dosis humor”

Starten met coaching bij Daadwerkelijk was een van de beste beslissingen uit mijn leven. Mariekes persoonlijke en professionele aanpak en benadering, haar heldere manier van communicatie en goede dosis humor, het maken van verbinding en creëren van een vertrouwelijke sfeer maakten dat ik vanaf het begin dacht: wauw, dit had ik eerder moeten doen. Door de coaching van Marieke kreeg ik inzichten en tools die mij als mens sterker hebben gemaakt en waar ik nog regelmatig naar teruggrijp.

– Lianda van Dam, Manager Marketing & Sales, Thermen Bussloo


“Nieuwsgierig, betrokken, scherp en confronterend”

“…zoals altijd, het is de mens die het verschil maakt!” Iedereen kent het wel, keuzemomenten. Ga ik links, ga ik rechts, of gewoon rechtdoor? Voor sommige keuzes is het goed om wat meer de tijd te nemen, om de afweging zowel rationeel als gevoelsmatig goed te doorleven en te maken. Toen ik stilstond bij mijn loopbaan had ik die behoefte ook, aan een goed keuzeproces en een helpende hand daarbij. Maar hoe vind en selecteer je iemand, die je daarbij helpt? Net zoals met voetbal, kent Nederland voor mijn gevoel bijna 16 miljoen “coaches”. Via via heb ik met een aantal kandidaten gesproken, allemaal mensen met een goed cv en goed verhaal. Na het gesprek met Marieke, wist ik gelijk dat ik met haar verder zou gaan. Waarom? Vanaf het eerste moment was ze nieuwsgierig, betrokken, scherp, en confronterend naar mij toe. Ik voelde vanuit “de mens” Marieke de interesse naar mij en mijn vraagstuk, los van de zakelijke doelstelling om te komen tot een contract voor coaching. En tijdens de loopbaancoaching, was dat wat voor mij wat het verschil maakte. Los van capaciteiten en ervaring, was die opening in het eerste gesprek de uitnodiging voor mij om haar in vertrouwen te nemen. Waarmee het mogelijk was om gedurende het proces optimaal inzicht te verwerven in mijzelf, en keuzes te maken die veel beter gefundeerd zijn dan alleen de rationele zakelijke afweging. Daarom dan ook de openingszin boven deze referentie. Het gaat niet om de mooiste website, de beste powerpoint etc. Het gaat om de mens die het verschil maakt, en om die reden kan ik Marieke in haar rol als coach van harte aanbevelen.

– Alex Evers, Projectmanager, ABN AMRO


“…haar prettige en rustgevende locatie in Utrecht”

Het coachtraject dat ik met Marieke heb doorlopen is misschien wel een van de fijnste dingen die ik afgelopen jaar heb gedaan. Vastgelopen en leeg kwam ik bij haar, op zoek naar een goede balans in mijn leven. Met Marieke ben ik tot de kern van mijn uitdaging gekomen. Geholpen door uiteenlopende oefeningen, op haar prettige en rustgevende locatie in Utrecht, daagde ze me uit om dat waar ik last van had aandacht en een plek te geven. Dat maakte het een verademing om weer een volgende sessie in te gaan. Hoe zwaar deze ter plekke ook kon zijn, het hielp me zo veel verder. Nu, een jaar later kijk ik met veel tevredenheid terug op het coachingstraject. Natuurlijk loop ik nog steeds soms vast, maar ik merk dat terugpakken – soms bewust, soms onbewust – naar dat wat ik met Marieke heb besproken me helpt om uit de ongewenste situatie te komen. Het traject heb ik destijds niet bewust maar vanuit noodzaak gestart. Nu zou ik iedereen een dergelijk traject aanraden want het heeft mij zo veel gebracht!

– Adviseur, Arteria Consulting


“Het is altijd weer een groot genoegen om met Marieke te werken!”

Ze weet waar ze het over heeft en kan theorie op een mooie manier verbinden met haar eigen voorbeelden. Marieke brengt energie, ze zorgt voor schwung in de tent en er valt veel te lachen. Ze durft dichtbij te komen, de kern te raken, en weet daarin altijd de juiste grens te bewaken die past bij wat de situatie vraagt. Marieke is een prachtige vakvrouw en heerlijk mens tegelijk!

– Rienk van Wingerden, Directeur, adviseur, Hiemstra & De Vries


“…een zinvolle bijdrage geleverd aan een veranderproces…”

Marieke heeft met Daadwerkelijk een zinvolle bijdrage geleverd aan een veranderproces binnen onze organisatie door een heroriëntatie op onze kernwaarden en bijbehorende implicatie en competenties. Dat deed zij met verve; haar inzet en leiderschap in dergelijke bijeenkomsten is motiverend, enthousiasmerend en bezield. Ze bevraagt op strategische en inhoudelijke motieven, daagt uit tot bezinning op visie en ambitie, en doet een beroep op introspectie, verantwoordelijkheid en resultaat. Fijn is dat ze de essentie van onze organisatie, visie en doelgroep wil begrijpen; we zijn er van overtuigd dat verandering niet anders dan daaruit kan voortkomen. Marieke deelt die visie op veranderingsprocessen met ons en dat maakte daarmee de samenwerking met haar vloeiend, vanzelfsprekend, inspirerend en prettig. Haar waardengerichte aanpak sluit goed aan bij onze organisatiecultuur, evenals haar focus op het doorleven van kernwaarden en de goede borging in werkwijzen en processen. Kortom: een waardenvol proces!

– Linda Terpstra, Voorzitter Raad van Bestuur, Fier