De leider en zijn team in hun kracht. Leidinggevenden vervullen een essentiële rol bij het bereiken van mijlpalen, het omgaan met weerstand, het behouden van de spirit en het behalen en vieren van successen.

Leidinggevenden staan voor de uitdaging richting te geven en samenhang te creëren. Hoe ben je van effectieve betekenis voor de organisatie en je team? Hoe draag je er zorg voor dat je het beste uit jezelf en je team haalt? En wat vraagt de ambitie van de organisatie met betrekking tot leiderschap en de ontwikkeling van mensen? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor dit leiderschapstraject.

Benut je sleutelpositie
Leidinggevenden zijn de sleutelfunctionarissen die via sturing en inspiratie vorm en inhoud geven aan de realisering van de doelen van de organisatie. Zij stimuleren beoogde ontwikkelingen, versnellen, vertragen of blokkeren deze zelfs. Leiders zijn erop gericht medewerkers in hun eigen kracht te zetten en maximaal bij te laten dragen aan de organisatiedoelen.

Aanpak
Daadwerkelijk begeleidt een leiderschapstraject aan de hand van de volgende stappen:

  • Het formuleren van een helder beeld van de toekomst, de ambitie, de doelen en wat dit voor jou als leidinggevende met zich mee brengt.
  • Het specificeren van de kernwaarden in zichtbaar gedrag en principes.
  • Het expliciteren van een geconcretiseerd beeld van de gewenste leiderschapsstijl en –gedrag.
  • Het vaststellen van mijlpalen, concrete acties en stappen om het plan te realiseren: op weg naar het gewenste toekomstperspectief.

Gezamenlijke managementdagen
Het ontwikkeltraject kent doorgaans een aantal gezamenlijke managementteamdagen. Afhankelijk van de aanleiding en het beoogd succes wordt het aantal dagen met elkaar bepaald. Daar waar nodig wordt dit gecombineerd met een individuele coachtraject om jouw persoonlijke leiderschapskracht te versterken; ‘Beïnvloed anderen, begin bij jezelf’.

Een open en participatieve aanpak is bij het in kaart brengen van de toekomst (lees: visie, ambitie, doelen, waarden en kwaliteiten) het meest effectief. Het resultaat is werkelijk beter als een diversiteit aan mensen mee doet. Ook komt dit ten goede aan de acceptatie en implementatie. In overleg bepalen we hoe en wie actief deelnemen aan dit proces.
Daadwerkelijk maakt altijd een programma op maat.

Resultaat LeiderschapA
Het resultaat van het leiderschapstraject is meer helderheid, betrokkenheid, tevredenheid en energie in de organisatie. Kortom, de leider en zijn team in hun kracht.

Contact
Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.