Deschijfvanvijf
Even geleden las ik een recensie van ‘De schijf van vijf, principes van gezond leiderschap aan de top’ van Olivier M. Sprangers in het blad de Vuurvogel van Phoenix Opleiding. ‘De schijf van vijf’, die staat voor mij symbool voor gezonde èn verantwoorde truttigheid. En over leiderschap is al zoveel geschreven… Ik heb notabene een hooglerarenreeks Leiderschap bij Nijenrode gevolgd.

Bewegen op het snijvlak
Mijn ontembare nieuwsgierigheid en honger naar kennis maken dat ik het boek toch ga lezen. Gelukkig maar. Het is een boek vol kwetsbaarheid en kracht, op het snijvlak van persoonlijk en zakelijk, hart en zacht, insluiten en uitsluiten, ratio en emotie. Rechtdoend aan de context en complexiteit van leiderschap.

‘Het snijvlak leren aanvoelen gaat alleen lukken als je aan beide kanten komt’, aldus Olivier Sprangers. En ook zegt hij: ‘Als je goed genoeg en ver genoeg heen en weer blijft gaan over de diverse snijvlakken die er zijn, dan integreer je alles wat je nodig hebt op de best mogelijke manier.’

Dit vraagt bovenal om een helder zelfbeeld: jezelf heel goed kennen. Inzicht in wat jij kunt ondernemen om vanuit jouw persoonlijkheid van een nog grotere betekenis te zijn voor de organisatie, het directie- of managementteam en de groep die je leidt. Besef van jouw intellectuele en emotionele intelligentie en de vaardigheid deze te combineren in de juiste mix, opdat je van beide optimaal de vruchten plukt.

schijf-van-vijf-zw-w-3De schijf van vijf
Het verkenningsproces van dit snijvlak hebben geleid tot een vijftal principes, ‘de schijf van vijf’:

  1. Inspiratie uit roeping en passie komt éérst.
  2. Ruim baan voor ‘eigen wijsheid’!!
  3. Samenwerking ontstaat door geloof in een gezamenlijk doel
  4. Waarden vereisen handhaving van minimum normen
  5. Erkenning en waardering betekenen groei

Een vijftal principes die ik flexibel integreer in mijn leiderschapsprogramma’s. Zo zal ik altijd ruimte creëren voor het formuleren en in het delen van de echte individuele doelen. Aandacht voor de eigen persoonlijke ambitie en passie. Want alleen als deze op tafel ligt, kun je naar een gemeenschappelijk doel toe werken. Anders trekt een ieder zijn eigen plan!

Een aanrader voor alle leiders die hun persoonlijkheid als uitgangspunt willen nemen. Dat is immers, dè belangrijkste succesfactor om als leider te slagen!