CoverStil

Regelmatig komen coachees bij me met de wens om zichtbaarder te zijn, zich meer te laten horen, ad rem te zijn, meer sturing te geven, daadkrachtiger of invloedrijker te zijn. Allemaal kenmerken van een extraverte persoonlijkheid. Begrijpelijk, want meer en meer wordt onze omgeving ingericht en ontworpen voor de extraverten onder ons.

Onderwaardering van de ‘beschouwelijke mens’
Zo worden studenten aan de Harvard Business School aan de poort geselecteerd op zelfverzekerdheid en besluitvaardigheid. ‘Een student die vaak en krachtig spreekt, telt mee; wie dat niet doet, hangt erbij’, aldus Susan Cain in haar boek Stil. Een boek wat volledig gewijd is aan de stille kracht van introversie. Op een van de eerste bladzijden in haar boek staat:  ‘Introversie is tegenwoordig een tweederangs persoonlijkheidskenmerk dat het midden houdt tussen een teleurstelling en een ziektebeeld’. En dan te bedenken dat minstens een derde van de mensen introvert is. Wat een verlies voor hen die kenmerken van introversie hebben en hun omgeving! Dat meen ik oprecht. Hun kwaliteiten zijn onmisbaar. De ‘beschouwelijke mens’ heeft het vermogen te luisteren, te overdenken, te analyseren, risico’s af te wegen en toont bescheidenheid. En wat denk je van hun vermogen zaken werkelijk af te maken, ze zijn consciëntieus, geduldig en betrouwbaar. Onontbeerlijke kwaliteiten voor ieder team, iedere organisatie.

Inzicht in de kwaliteiten van introversie
Tijdens de persoonlijke ontwikkeltrajecten bied ik de coachees inzicht in de kwaliteiten van introversie, middels een TSI gedragsprofiel. En met liefde leen ik het boek van Susan Cain uit. Veelal zijn het boekenwurmen! Het boek laat zich gemakkelijk lezen, geeft interessante informatie en heeft doorgaans een positieve invloed op de acceptatie van introversie en op het zelfvertrouwen van de kandidaat.

Het is de kunst om het beste van beide werelden, die van de ‘daadkrachtige mens’ en de  ‘beschouwelijke mens’ te verbinden; ‘best of both worlds’. In teamontwikkeling blijkt keer op keer dat het schetsen van de tweedeling tussen de ‘pratende’ en de ‘luisterende’ mens heel verhelderend te zijn. ‘Oh, daarom is het soms lastig met elkaar èn vullen we elkaar goed aan! We zouden eigenlijk meer gebruik van elkaars kwaliteiten mogen gebruiken.’

Een aanrader
Stil kan ik iedereen aanraden die in zichzelf iets herkent van de volgende combinatie eigenschappen: luisterend, bespiegelend, bescheiden, sensitief, bedachtzaam, analytisch, introspectief, naar binnen gericht, voorzichtig, zacht, serieus, subtiel, naar eenzaamheid verlangend, verlegen, risicomijdend. En aan leidinggevenden en professionals, die de wens hebben het beste in zichzelf en de ander naar boven te halen.

En als je iets minder graag in de boeken duikt, hierbij nog een overtuigend betoog van een introverte dame voor de introverten en extraverten onder ons:

SusanCainSusan Cain: de kracht van de introverte mens  
In een cultuur waarin sociaal en extravert zijn bovenal geprezen worden, kan het moeilijk en zelfs gênant zijn om introvert te zijn. In deze talk betoogt Susan Cain met passie dat introverte mensen buitengewone talenten en vaardigheden in hun mars…