De5frustratiesvanteamwork

‘Uiteindelijk draagt teamwork – en niet geld, strategie of technologie – het meest bij aan het concurrerend vermogen van een bedrijf. Helaas is goed teamwork even belangrijk als zeldzaam’. Zo start Patrick Lencioni zijn boek ‘De 5 frustraties van teamwork’.

Model als kapstok om samenwerking bloot te leggen
In het boek schetst Lencioni aan de hand van een verhaal het ontstaan van de frustraties als ook de aanpak. Het model staat kort en kernachtig aan het einde weergegeven. Het is een handzame kapstok om de kern van samenwerking in teams bloot te leggen. En om vanuit talent en kracht samen te werken, met vertrouwen in elkaar als stevige basis. Uiteraard met de gemeenschappelijke ambitie voor ogen. Een model wat fraai aansluit bij mijn visie op teamwork. Met enige regelmaat pas ik het model dan ook toe in de teamontwikkeltrajecten. Immers, het streven bij samenwerking is het creëren van een team waarin teamleden elkaar vertrouwen, ondersteunen, complementeren en talenten maximaal tot hun recht kunnen komen, met als doel de beste mogelijke oplossingen te genereren en resultaten te boeken …. Waar ruimte is voor verschillen, een andere mening en/of andere inzichten. Oftewel een team waarin je ‘jezelf’ kunt zijn, met een gevoel van vrijheid en tegelijkertijd een sterk gevoel van verbondenheid.

De vijf frustraties van Lencioni
Lencioni beschrijft vijf afzonderlijke frustraties, die nauw met elkaar in verband staan. Net als bij een ketting met een kapotte schakel gaat het teamwork achteruit als ook maar één frustratie zich kan ontwikkelen. Dit inzicht kan ook gebruikt worden door een meer positieve benadering vanuit tegenovergestelde richting. Het team richt zich dan op de ‘succesfactoren’ van echt samenhangende teams:

  1. Teamleden hebben fundamenteel respect voor en vertrouwen in elkaar
  2. Teamleden gaan openlijk de strijd aan over ideeën
  3. Teamleden steunen besluiten en actieplannen, ook als zij in beginsel ‘tegen gestemd’ hebben
  4. Teamleden spreken elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten
  5. Teamleden concentreren zich op het bereiken van collectieve resultaten

Een interessant model om er voor zorg te dragen dat samenwerking leuk is!